2 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG TẠI HẢI DƯƠNG >
English
Tiếng Việt
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG TẠI HẢI DƯƠNG

Cập nhật: 01/08/2014
Lượt xem: 1799
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG TẠI HẢI DƯƠNG
- Địa chỉ: Thôn Thượng Khương, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Mã số chi nhánh số: 0102733888-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 2/4/2009, thay đổi lần 2 ngày 24/11/2011.
- Lĩnh vực hoạt động:
+ Kinh doanh bất động sản;
+ Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng phát triển các khu dân cư, khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp;
+ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật;
+ Kinh doanh quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại;
+ Xây dựng các công trình giao thông;
+ Kinh doanh trạm thu phí đường bộ.
 
Các nội dung khác:
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 37 151 818
Fax:024 37 151 155
Tư vấn - Hỗ trợ Bất động sản
Tư vấn - Hỗ trợ các Công trình khác