---4---1 Dịch vụ thành viên >
English
Tiếng Việt
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
 
Bài viết dịch vụ thành viên
Hỗ trợ về Tiếp thị - Truyền thông
Ocean.Jsc đã xây dựng quy chế quản lý và áp dụng chuẩn hóa thương hiệu trên website, email, các ấn phẩm in ấn và các hoạt động truyền thông.
Hỗ trợ về Công nghệ thông tin
Ocean.Jsc hiện có 1 hệ thống CNTT đã được chuẩn hóa và hỗ trợ các công ty thành viên, chi nhánh bằng việc thiết lập hệ thống này tại cơ sở, cụ thể:
Phát triển nguồn nhân lực
Việc xây dựng một đội ngũ hoạt động có hiệu quả và chuyên nghiệp của Ocean.Jsc cũng là nhằm mục tiêu đem lại cho các công ty thành viên, chi nhánh dịch vụ tư vấn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Quản lý dự án
Ocean.Jsc là đầu mối nắm bắt các cơ hội, tiềm năng để định hướng và lập chiến lược đầu tư ngắn - trung - dài hạn, đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty.
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 37 151 818
Fax:024 37 151 155
Tư vấn - Hỗ trợ Bất động sản
Tư vấn - Hỗ trợ các Công trình khác