>
English
Tiếng Việt
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
 
Giới thiệu thành viên
Ocean.Jsc hoạt động theo mô hình tập đoàn với hệ thống các chi nhánh phụ thuộc và các công ty thành viên hoạt động độc lập.
Dịch vụ thành viên
Ocean.Jsc hoạt động theo mô hình tập đoàn với các công ty thành viên hoạt động độc lập, song vẫn nhận được sự hỗ trợ về năng lực quản lý dự án, tiếp thị - truyền thông, nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin.
Tra cứu tài liệu
Các thành viên của Ocean.Jsc có thể tra cứu tài liệu, văn bản pháp lý qua hệ thống website Công ty để phục vụ công việc mọi lúc, mọi nơi, rất thuận tiện và đơn giản.
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 37 151 818
Fax:024 37 151 155
Tư vấn - Hỗ trợ Bất động sản
Tư vấn - Hỗ trợ các Công trình khác