1 Bản tin Công ty Cổ phần BOT Đại Dương >
English
Tiếng Việt
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
 

Bản tin Công ty Cổ phần BOT Đại Dương

Cập nhật: 22/08/2016
Lượt xem: 3068
Bản tin Công ty Cổ phần BOT Đại DươngTrong điều kiện chung của nền kinh tế Việt Nam hiện nay loại hình đầu tư mới theo hình thức BOT, BT.. đã và đang được nhà nước khuyến khích, phát triển vì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước cũng như phát huy được tiềm năng của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương là một pháp nhân mạnh về vốn span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;"> , dồi dào về nhân lực, có thương hiệu và chiến lược tốt đã tiên phong đi đầu trong việc mở rộng lĩnh vực hoạt động đầu tư, do đó BOT Đại Dương đã được thành lập ngày 12/11/2010 và là Công ty thứ 9 do Đại Dương sáng lập ra với mục đích hoạch định, thực thi các dự án do Công ty được nhà nước giao.
Xác định ngay từ những ngày đầu thành lập, xây dựng BOT Đại Dương trở thành tổ chức có nền móng vững chắc, thể hiện giá trị cốt lõi của Đại Dương, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;"> phát huy tôn chỉ hoạt động Sáng tạo – Chuẩn mực – Thực thi của hệ thống Đại Dương. Lãnh đạo Công ty đã quan tâm, đầu tư đầy đủ về vật chất, trang thiết bị, vốn và nhân lực chất lượng cao để quyết tâm thực hiện và thi hành các kế hoạch đã được đặt ra.
 Toàn thể CBNV Công ty BOT Đại Dương với tinh thần cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của Đại Dương với một nền tảng chuyên nghiệp span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;"> , trung thành và tinh thần sáng tạo cao. Chúng tôi tin rằng cùng với sự ủng hộ đắc lực từ phía các cổ đông của Công ty, sự tương tác hiệu quả từ hệ thống Đại Dương, BOT Đại Dương sẽ trở thành điểm sáng về quản lý và thực thi trong hệ thống chuyên nghiệp của Đại Dương.
BOT Đại Dương hứa hẹn trở thành một doanh nghiệp mạnh span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;"> , mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng, công ty và các cổ đông.
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 37 151 818
Fax:024 37 151 155
Tư vấn - Hỗ trợ Bất động sản
Tư vấn - Hỗ trợ các Công trình khác