>
English
Tiếng Việt
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
 
Tin tức sự kiện
Cập nhật hoạt động của Công ty và các tin kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có liên quan.
Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc cho Ocean.Jsc là một thách thức về kiến thức chuyên môn, nhạy cảm về thị trường, kỹ năng làm việc và cuộc sống nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng cho những tài năng!
Hoạt động đối ngoại - xã hội
Ocean.Jsc đánh giá cao và tham gia tích cực các hoạt động đối ngoại, chương trình từ thiện nhằm khẳng định vị thế Công ty cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với xã hội.
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 37 151 818
Fax:024 37 151 155
Tư vấn - Hỗ trợ Bất động sản
Tư vấn - Hỗ trợ các Công trình khác